Jakobi 2, 4. korrus; 51014, Tartu, Eesti
Telefon (+372) 737 5227
http://www.keel.ut.ee/et/instituudist/eesti-keele-voorkeelena-osakond

Uurib: Kontrastiivset ja tüpoloogilist keeleteadust, väliseesti keelt ja kakskeelsust, eesti keele võõrkeelena ja teise keelena omandamise ja õpetamise metoodikat, keeleoskuse mõõtmist, internetipõhist keeleõpet ja keeletehnoloogilisi ressursse.

Õpetab: Bakalaureuseõppes eesti keelt ja kultuuri muukeelsetele, magistriõppes eesti keelt võõrkeelena ja eesti keele ja kirjanduse õpetajaid mitte-eesti koolis.

 

Veebipõhine õpikeskkond "Eesti keele ja kultuuri kursused" valmis projekti "Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid" (2006-2008) raames. Projekti raames lisati keskkonda ka uusi õppematerjale.

Keskkonda on alates 2009. aastast uuendatud ja edasi arendatud projekti Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele raames.

Projekti juht: Madis Arukask http://www.keel.ut.ee/et/instituudist/tootajad-1