Peatükid
Hääldusharjutused algtasemele

Eesti keele hääldusharjutused on koostanud Sirje Rammo ja Maarika Teral Tartu Ülikoolist. Harjutused on mõeldud algtasemel (A1) õppijaile.

Harjutuste koostamist on toetanud riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu II".