Harjutus 33. Hääldus II
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kuulake lauset, korrake ja kirjutage!


Sisu
KüsimusVastus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8