Harjutus I-IX
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kuulake lauset, korrake ja kirjutage.

NB! Ärge lisage lause lõppu kirjavahemärki.

1. 


2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Sisu
1. .
2. .
3. .
4. ?
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .