Exercise 3
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Order the numbers by starting from the lowest one!

Sisu
kakskümmend kolm
kakskümmend kaheksa
kolmkümmend neli
sada kolm
kaheksa
nelikümmend kuus
seitsekümmend kolm
kuuskümmend üks
kakskümmend üks
kaks
sada viis
üksteist
üheksakümmend kaheksa
üheksateist
kakskümmend seitse
kolmteist
viiskümmend neli
kolmkümmend kaheksa
tuhat kaks
kaheksakümmend viis