Exercise 3
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Order the numbers by starting from the lowest one!

Sisu
kuuskümmend üks
kolmkümmend kaheksa
kakskümmend kolm
kaks
üheksateist
kolmkümmend neli
sada viis
nelikümmend kuus
üheksakümmend kaheksa
viiskümmend neli
seitsekümmend kolm
kakskümmend seitse
kakskümmend üks
kolmteist
kaheksakümmend viis
kakskümmend kaheksa
tuhat kaks
üksteist
kaheksa
sada kolm