Ortograafia harjutused

Eesti keele ortograafia harjutused on koostanud Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakonna õppejõud Elle Vaimann. Harjutuste koostamist on toetanud riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu".

Kui teil tekib harjutuste kohta küsimusi, kirjutage aadressil raili.pool@ut.ee (Raili Pool).