Teemad ja ülesanded B1-tasemele

Selle kursuse materjalid on mõeldud kasutamiseks eesti keele kui võõrkeele/teise keele B1-taseme kursustel. Materjalid esitatakse teemade kaupa, iga teema juurde kuuluvad tekstid koos eri tüüpi keeleülesannetega. Kõik selle kursuse materjalid on mõeldud töötamiseks õpetaja juhendamisel.

Õppematerjalid on koostanud Lea Jürgenstein ja Raili Pool Tartu Ülikoolist. Õppematerjalide koostamist on toetanud riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu".