Peatükid
Sõnavaraharjutused kõrgtasemele

Selle kursuse materjalid on seotud TÜ kursusega "Eesti keele sõnavara". Samas sobivad siin esitatud materjalid ka sõnavaraalaste teadmiste omandamiseks ja laiendamiseks iseseisvalt.
Kursuse materjalide koostajad on Sirje Rammo ja Maarika Teral.