Peatükid
Eesti keele sõnavara harjutused kesktasemele

Selle kursuse sisuks on eesti keele sõnavara ja sõnamoodustuse harjutused kesktasemel (B2) eesti keelt valdavale õppijale. Harjutused on koostanud Lea Jürgenstein ja Raili Pool Tartu ülikoolist.

Harjutuste koostamist on toetanud riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu".

Küsimuste korral palun kirjutage aadressil raili.pool@ut.ee.