Alates 2017. aasta sügisest rakenduslingvistika osakond
Jakobi 2, 4. korrus; 51014, Tartu, Eesti
Telefon (+372) 737 5227
https://www.keel.ut.ee/et/instituudist/rakenduslingvistika-osakond

Uurib: Kontrastiivset ja tüpoloogilist keeleteadust, sotsiolingvistikat, keelepoliitikat, eesti keele kestlikkust ja Eesti keeleökoloogiat, väliseesti keelt ja mitmekeelsust, eesti keele omandamist emakeele ja võõrkeelena ning keele õpetamist, keeleoskuse mõõtmist, internetipõhist keeleõpet ja keeletehnoloogilisi ressursse.
Õpetab: Bakalaureuseõppes eesti keelt võõrkeelena, magistriõppes eesti keele ja kirjanduse õpetajaid ning eesti keele võõrkeelena õpetajaid.

 

Veebipõhine õpikeskkond "Eesti keele ja kultuuri kursused" valmis projekti "Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid" (2006-2008) raames. Projekti raames lisati keskkonda ka uusi õppematerjale.

Keskkonda on alates 2009. aastast uuendatud ja edasi arendatud projekti Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele ning Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid raames.

Projekti juht: Madis Arukask http://www.keel.ut.ee/et/instituudist/tootajad-1