Peatükid
Hääldusharjutused kesk- ja kõrgtasemele

Eesti keele hääldusharjutused on koostanud Maarika Teral ja Sirje Rammo Tartu Ülikoolist. Harjutused on mõeldud (B1-B2 tasemel) õppijaile.

Harjutuste koostamist on toetanud riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu II".