Peatükid
Vormiõpetuse harjutused

Eesti keele vormiõpetuse harjutused on koostanud Lea Jürgenstein ja Raili Pool Tartu ülikoolist. Harjutuste koostamist on toetanud riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu".

Kui teil tekib harjutuste kohta küsimusi, kirjutage aadressil raili.pool@ut.ee (Raili Pool).

Head harjutamist!