1. Kindel kõneviis, olevik
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage tegusõnu kindla kõneviisi olevikus.

Näidis: Me (elama) Tartus. - Me elame Tartus.

Sisu
1. Tädi Juula (müüma) turul lilli.
2. Kõik kleidid (õmblema) Mari endale ise.
3. Mida sa selles tüdrukus küll (leidma) ?
4. Homsel stiilipeol (kandma) kõik külalised 18. sajandi kostüüme.
5. Kellele sa need lilled (andma) ?
6. Pesu (pesema) meie peres pesumasin.
7. Milliseid raamatuid te kõige meelsamini (lugema) ?
8. Kas nad (tegema) palju tööd?
9. Pühapäeval (magama) ma tavaliselt kella kümneni.
10. Räägi kõvemini, ta (kuulma) halvasti.
11. Hommikuti (kuulama) nad raadiot.
12. Halva ilma tõttu täna lennukid Tallinnast ei (lendama) .
13. Külalised (saabuma) hommikul kell kümme.
14. Kellele sa seda kampsunit (kuduma) ?
15. Nii väikest kirja ma ei (nägema) lugeda.