12. Tingiv kõneviis
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange sulgudes olevad tegusõnad tingivasse kõneviisi.

Näidis: Kas sa (saama) mind aidata? - Kas sa saaksid mind aidata?

Sisu
1. Kas sa (jätma) ülikooli pooleli, kui keegi (pakkuma) sulle head töökohta?
2. Kui me kohe minema (hakkama) , (jõudma) veel teatrisse.
3. nad ei (uskuma) mind, kui neile sellest (rääkima) .
4. Kui Martin rohkem (õppima) , (oskama) ta varsti inglise keelt päris hästi.
5. Sa (pidama) rohkem harjutama.
6. Mina (jooma) meeleldi teed, aga Mihkel ja Mari (soovima) kohvi.
7. Meie pere (veetma) puhkuse meelsasti reisides.
8. Kas te (ütlema) palun, kui palju kell on?
9. Mis (olema) , kui ma (õmblema) endale sellise uhke kleidi?
10. Kas sa (näitama) mulle oma uut telefoni?