8. Enneminevik
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage tegusõna enneminevikus.

Näidis: Kui Andres ja Raili (lõpetama) ........................... koristamise .........................., hakkasid nad külalisi ootama. - Kui Andres ja Raili olid koristamise lõpetanud, hakkasid nad külalisi ootama.

Sisu
1. Kui politseinik (läbi otsima) furgooni , vormistas ta protokolli.
2. Kui Arno isaga koolimajja jõudis, (algama) tunnid juba .
3. Kui külalised (lahkuma) , hakkas Lea nõusid pesema.
4. Kontsert algas, kui publik (istuma) saalis oma kohtadele .
5. Kui Jaan ja Merike tundi jõudsid, (andma) õpetaja juba ülesanded kätte .
6. Kui Mart kohale jõudis, (minema) kõik külalised juba ära .
7. Mihkel kukkus eksamil läbi, ehkki ta (õppima) öö läbi .
8. Mulle öeldi, et Jaan (tegema) Riinale abieluettepaneku .
9. Liisa ütles, et (vaatama) terve õhtu vanu armastusfilme .
10. Kui me (ootama) pool tundi , tuli viimaks ka meie buss.