25. Umbisikuline tegumood
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange esimene tegusõna umbisikulise tegumoe mineviku jaatavasse vormi (mida tehti), teine eitavasse vormi (mida ei tehtud).

Näidis: Banketil (sööma) ära kõik suupisted, aga kohvi peaaegu ei (jooma). - Banketil söödi ära kõik suupisted, aga kohvi peaaegu ei joodud.

Sisu
1. Staadionil küll (jooksma) , aga ei (hüppama) kaugust.
2. Kohvikus (tellima) kooke, aga kringlit ei (soovima) .
3. Kõik punased autod (ostma) ära, aga mootorrattaid ei (tahtma) .
4. Ehkki (võitlema) vapralt, mängu siiski ei (võitma) .
5. (Koostama) nimekirjad, kuid nendest ei (pidama) kinni.
6. Õnnetuses kannatanuid (aitama) palju, kuid ajakirjanduses sellest ei (rääkima) .
7. Raamat (müüma) läbi, aga uut tiraaži juurde ei (trükkima) .
8. (Kohtuma) kolm korda, aga lepingule alla ei (kirjutama) .
9. Jõuluõhtul (käima) kirikus, aga külla ei (minema) .
10. Kirjad (kirjutama) valmis, aga neid ära ei (saatma) .