13. Käskiv kõneviis,ainsus
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Moodustage käskiva kõneviisi ainsuse 2. pööre.

Näidis: (Andma) mulle see raamat! - Anna mulle see raamat!

Sisu
1. (Lugema) seda raamatut!
2. (Õppima) kõik uued sõnad pähe!
3. (Vaatama) seda filmi!
4. (Tooma) poest piima!
5. (Ostma) meie raamatuid!
6. (Ütlema) mulle oma telefoninumber!
7. (Kinkima) sõbrale sõnaraamat!
8. (Tundma) oma kodumaad!
9. (Kuulama) raadiot!
10. (Tegema) oma tuba korda!