8. Ainsuse seesütlev
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange sulgudes olevad sõnad seesütlevasse käändesse.

Näidis: Piret käis (pood). - Piret käis poes.

Sisu
1. Esimesel ülikooliaastal elasin (ühiselamu) .
2. Elu (Tartu) oli suvel igavavõitu.
3. Karl õpib (muusikakool) klaverit.
4. Marta sünnipäeva tähistatakse (märts) .
5. (Kudumine) ja (õmblemine) olen teistest üle.
6. Olümpiamängudes võisteldi (maadlus) ja (jooks) .
7. Vladimirit süüdistati (vargus) .
8. Minu auto on juba kaks päeva (parandus) .
9. Turistis käisid (muuseum) ja (kirik) .
10. Kass hiilis (aed) ringi.