4. Lihtminevik, eitav kõne
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage tegusõna lihtminevikus eitavas kõnes.

Mul ei (olema) raha kaasas. - Mul ei olnud raha kaasas.

Sisu
1. Juhan ei (sööma) oma jogurtit ära.
2. Mari ei (minema) kinno.
3. Nad ei (vaatama) televiisorit.
4. Me ei (ootama) trammi.
5. Ma ei (lugema) ajalehte.
6. Kas sulle ei (meeldima) see film?
7. Merle ei (koristama) tuba.
8. Ingrid ei (helistama) mulle hommikul.
9. Kati ja Mati ei (töötama) eelmisel suvel muuseumis.
10. Juhan ei (kirjutama) seda kirja.
11. Ta ei (nägema) , kes need lilled siia lauale jättis.
12. Rita ja Margus ei (tegema) õppimises suuri edusamme.
13. Vanaema ei (kuduma) sel talvel ühtegi kampsunit.
14. Kaks aastat tagasi ei (oskama) Rita üldse inglise keelt.
15. Kõik linnud ei (lendama) lõunasse.
16. Õpetaja ei (märkama) midagi.