6. Lihtminevik, eitav kõne
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige õige lihtmineviku eituse vorm.

Sisu
1. Meie pere sel suvel Võsul.
2. Neid inimesi ma .
3. Kas sa jaapani keelt ?
4. Eile Liisa , vaid hoopis õmbles.
5. Nad seda raamatut tagasi.
6. Joonas ja Timo eile võistlustel.
7. Ma mitte ühtki viga.
8. Sa oled muutunud, ma sind ära.
9. Uuest töökohast ta midagi.
10. Ülikooli ta .