30. Mitmuse moodustamine
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange sulgudes olevad sõnad sama käände mitmusse.

Näidis: Helistasin (vanale tuttavale). - Helistasin vanadele tuttavatele.

Sisu
1. Ajakirja persooniloos jutustas teadlane ka oma (kooliaegsest tembust) .
2. Loo kirjutamisel toetusin (isiklikule kogemusele) .
3. (Tollel kaugel ajal) ei tuntud veel arvutit ega televiisoritki.
4. Oma (veast) saab kõige paremini õppida.
5. Üliõpilane valmistub (eksamiks) .
6. Ilma (parima sõbrata) ma kinno ei lähe.
7. Kohtusime (uue naabriga) juhuslikult maja ees.
8. Läheme reisile koos (vana tuttavaga) .
9. Ootasin sinu telefonikõnet (varase hommikutunnini) .
10. Keegi ei tahtnud vastata ajakirjaniku (keerukale küsimusele) .
11. Naistel ja meestel on (võrdne õigus) .
12. (Uut hoonet) vanalinna ei ehitata.