5. Lihtminevik, eitav kõne
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage tegusõna lihtminevikus eitavas kõnes.

Näidis: Mati luges raamatut, ta ei .......................... ajalehte. - Mati luges raamatut, ta ei lugenud ajalehte.

Sisu
1. Toomas ostis ajalehe, aga šokolaadi ta ei .
2. Koer magas toas, ta ei õues.
3. Poisid mängisid malet, nad ei korvpalli.
4. Juunis puhkasime mere ääres, me ei linnas.
5. Eile jäid sa tööle hiljaks, aga täna ei .
6. Teil oli vaja tublit ajakirjanikku, teil ei tublit koristajat.
7. Mari sai aru vene keelest, aga ta ei saksa keelest.
8. Jüri õppis Hispaanias, ta ei Itaalias.
9. Piret õpetas meile saksa keelt, ta ei soome keelt.
10. Andres rääkis inglise keelt, ta ei eesti keelt.
11. Me istusime esimeses reas, me ei teises reas.
12. Mart ja Margit käisid koolis, nad ei tööl.