2. Kindel kõneviis, olevik
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage tegusõnu kindla kõneviisi olevikus.

Näidis: Liisa (käima) tihti teatris. - Liisa käib tihti teatris.

Sisu
1. Kui sa varem (tõusma) , (jõudma) enne tööle minekut rahulikult kohvi juua.
2. Kas te (väljuma) järgmises peatuses?
3. Enne kella seitset ma tavaliselt ei (ärkama) .
4. Tubli müüja (püüdma) täita kõik kliendi soovid.
5. Ema (hüüdma) lapsi tuppa sööma.
6. See töö ei (võtma) palju aega.
7. Me (lootma) , et homme (tulema) ilus ilm.
8. Puhkuse (veetma) meie pere Saaremaal.
9. Me (saatma) teile arve postiga.
10. Rong (jõudma) Valka kella üheksaks.
11. Politseinik (väitma) , et kuritegevus meie linnas väheneb.
12. See palsam (kaitsma) juukseid liigse kuivamise eest.
13. Meie koerad Muri ja Polla (vedama) talvel rõõmsalt laste kelku.
14. Mida sa sünnipäevakingiks saada (tahtma) ?
15. Naised (kütma) harva sauna.