23. Ainsuse olev
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Moodustage ainsuse olev kääne.

Näidis: Suur õde tunneb ennast väga (tark). - Suur õde tunneb ennast väga targana.

Sisu
1. Jaan töötas selles koolis (õpetaja) kakskümmend aastat.
2. Mu vend oskas juba (nelja-aastane) lugeda.
3. Mõisahoonet kasutati hiljem (koolimaja) .
4. Pärast ülikooli lõpetamist asus Liina tööle (treener) .
5. Saialille kasutatakse nii dekoratiiv- kui ka (ravimtaim) .
6. Ma ei lähe täna tööle, sest tunnen ennast (haige) .
7. Rita tunneb end (täiskasvanu) , ehkki on alles 16-aastane.
8. Valgel taustal näib see vaas (suurem) .
9. Kirikuhoone oli aastaid kasutusel (ladu) .
10. Leelo tuli karnevalile (nõid) .