18. Kaudne kõneviis, minevik
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange tegusõnad kaudse kõneviisi mineviku vormi.

Näidis: Mati (saama) olümpiaadil esimese koha. - Mati olevat saanud olümpiaadil esimese koha.

Sisu
1. Selle romaani (kirjutama) Oskar Lutsu vend.
2. Kinopiletite hinnad (tõusma) juba eelmisel aastal.
3. Peeter (tegema) liiklusavarii.
4. Mati (jääma) roolis magama.
5. Vanaema (küpsetama) suure tordi.
6. Banaanide hind (langema) .
7. Sportlane (tarvitama) keelatud aineid.
8. Uus sekretär (jätma) endast hea mulje.
9. Naaber (lubama) oma auto remonti viia.
10. Autojuht (põgenema) sündmuskohalt.