39. Põhiarvsõna
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage arvud sõnadega.

Näidis: Pakkusin kooki (5) külalisele. - Pakkusin kooki viiele külalisele.

Sisu
1. Vabrikus on tööd (168) õmblejale.
2. (1356) inimesel diagnoositi gripp.
3. (398) õpilasest ainult (75) said kõrgeima hinde.
4. Kandidaat väitis, et ta oskab (12) võõrkeelt.
5. Gripivaktsiini jätkus (2890) patsiendile.
6. Raamat müüdi läbi (22) päevaga.
7. Kes tahab maja osta, peab arvestama vähemalt (85 000) euroga.
8. Kringlit jätkus (36) õpilasele.
9. Teadaolevalt leidub Eestis (7) liiki tihaseid.
10. Uue maja (129) korterisse on elanikud juba sisse kolinud.