30. mas-, mast- ja mata-vorm
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Moodustage tegusõna mas-, mast- või mata-vorm.

Näidis: Liisa käib raamatukogus (õppida). - Liisa käib raamatukogus õppimas.

Sisu
1. Krista käis seda filmi kaks korda (vaadata) .
2. Laps jättis piima (juua) .
3. Sportlased hoiduvad õhtul palju (süüa) .
4. Ma ei saa minna (süüa) magama.
5. Laps läks (õppida) kooli.
6. Leidsin selle (avada) kirja laualt.
7. Direktor keeldus sekretärile vaba päeva (anda) .
8. Kuulsime kolleege (vaielda) .
9. Loobusin teid (oodata) ja läksin üksi kinno.
10. Olin õnnelik, kui nägin neid viimaks (tulla) .
11. Ajakirjanik hoidus asjatult (kritiseerida) .
12. Tänan teid (tulla) .