9. Ainsuse seesütlev
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange sulgudes olevad sõnad seesütlevasse käändesse.

Näidis: Piret käis (pood). - Piret käis poes.

Sisu
1. Siin ülesandes on vist viga, ma kahtlen (see lahendus) .
2. Mari töötab nüüd (keemiline puhastus) .
3. (See suur ühiselamu) elab palju välisüliõpilasi.
4. (Lapsepõlv) olime head sõbrad, aga praegu ei tunne teineteist tänaval äragi.
5. Pärast tööd istusin pool tundi (väike hubane kohvik) .
6. (See moos) ei ole säilitusaineid.
7. Auto käis eile (tehniline kontroll) .
8. Juhan oli kingsepatööd õppinud juba (noor iga) .
9. Hoidke oma raha (kindel koht) !
10. Voldemari süüdistati (mitu vargust) .
11. Õppimine (suur ülikool) on huvitav.
12. Mari on (viiulimäng) lihtsalt suurepärane.