41. Järgarvsõna
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage järgarvud sõnadega.

Näidis: Hanna sünnipäev on (21.) oktoobril. - Hanna sünnipäev on 21. oktoobril.

Sisu
1. Esitage esseed (13.) novembriks.
2. Avage õpikud (214.) leheküljelt.
3. Kui lõpetasin (9.) klassi, ei teadnud ma veel, kuhu edasi õppima minna.
4. Vaadake (7.) harjutust.
5. Viige need kastid (5.) korrusele (514.) kabinetti ja pange nad (2.) riiulisse.
6. Töö peab olema valmis (17.) detsembriks.
7. (6.) klassis hakkasin õppima saksa keelt.
8. Leidsin Peetri lõpuks (4.) korruselt (419.) kabinetist.