24. Umbisikuline tegumood, eitus
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Moodustage umbisikulise tegumoe minevikuaegade eitav vorm (tud-partitsiip).

Näidis: Presidendi kõnet ei (tõlkima) hiina keelde. - Presidendi kõnet ei tõlgitud hiina keelde.

Sisu
1. Kas teie küsimustele ei (vastama) ?
2. Meile ei (tooma) rohkem kohvi.
3. Seekord kahjuks ühtki auhinda ei (võitma) .
4. Metsa eksinud meest ei ole veel (leidma) .
5. Sellist masinat ei ole veel (leiutama) .
6. Lilli ei ole täna (kastma) .
7. Kõiki lasteaedu ei ole ikka veel (remontima) .
8. Filmifestivalil ei (näitama) ühtki Ameerika filmi.
9. Viimase kandidaadiga ei ole veel (vestlema) .
10. Täna põrandaid ei (pesema) .