9. ma-infinitiiv
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage lauses esineva tegusõna ma-infinitiivi vorm.

Näidis: Ma olen õpetaja. - olema

Sisu
1. Laps sünnib oktoobris.
2. Teen lõunaks hernesuppi.
3. See ei muuda olukorda paremaks.
4. Tunnen teda juba ammu.
5. Ütle mulle oma telefoninumber!
6. Töö nõuab suurt keskendumist.
7. Mida sa mõtled?
8. Mari ootab bussi.
9. Pakun külalistele kohvi.
10. Jään täna kauemaks tööle.