Peatükid
Lauseõpetuse harjutused

Eesti keele lauseõpetuse harjutuste autor on Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakonna teadur Raili Pool. Harjutused on mõeldud eesti keelt teise keelena või võõrkeelena õppijaile, kes oskavad keelt juba B2- või C1-tasemel ja kellel on olemas baasteadmised eesti keele sõnaliikide ja lauseliikmete süsteemist. Harjutuste sihtgrupina on silmas peetud eelkõige kõrgkoolides eesti keelt võõrkeelena õppivaid üliõpilasi, kuid need sobivad kasutamiseks ka kõigile teistele, kellel on sügavam huvi sõnade omavaheliste seoste vastu eestikeelsetes lausetes. Harjutused on praktilist laadi ning kuna keeleveebi enesekontrollisüsteem annab tagasisidet õigete soorituste kohta, sobivad need iseseisvaks tööks ja võimaldavad oma keeleoskust proovile panna. Harjutuste koostamist on toetanud riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu".

Kui teil tekib harjutuste kohta küsimusi, kirjutage aadressil raili.pool@ut.ee

Head harjutamist!