Harjutus 7. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage sulgudes olevad sõnad õiges vormis.

Sisu
1. Meest kahtlustatakse (mitu kuritegu) .
2. Mari läks (Jüri) mehele.
3. Nii (suured väljaminekud) ei osanud me arvestada.
4. Mart ei hooli teiste inimeste (arvamus) .
5. Haigus avaldub (halb enesetunne) .
6. Me lahkume (Tartu) kolme päeva pärast.
7. Mari ei suutnud (Jüri) andestada.
8. Poiste vaidlus arenes (tõsine tüli) .
9. Sirje püüab hoiduda (ülearused kulutused) .
10. Peeter lähtub ainult enda (huvid) .