Harjutus 13. Kohakäänete kasutamine
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige õige kohakääne.

Sisu
1. Piirivalve avastas suure hulga salasigarette.
2. Metsaalune on sedavõrd prahti täis, et lause upub .
3. Järgmiseks tunniks lugege see tekst läbi!
4. Mardil ununes pangakaart .
5. Õppisin kaks luuletust pähe.
6. sa ennast peitsid?
7. Liisa võttis auto ostmiseks laenuks suurema summa raha.
8. Noore keeleteadlase artikkel ilmub varsti .
9. Kõik vajalik ei mahtunud mu ja pidin osa asju lihtsalt kätte võtma.
10. puudub vastutustunne.