Harjutus 2. Valikvastustega verbirektsiooniharjutus
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige õige variant.

Sisu
1. Aitan alati oma .
2. Jüri armus esimesest pilgust.
3. Kas sa saad aru?
4. Pean lugu oma .
5. Kas sa oled juba oma harjunud?
6. Jätsin vihmavarju .
7. Politsei kahtlustas .
8. Töölt tulles astusin läbi.
9. Mari tunneb huvi .
10. Mõnikord tunnen puudust .