Harjutus 2. Valikvastustega
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige lausesse täis- või osaalus.

Sisu
1. On <>, kelle teoseid tahan ikka ja jälle üle lugeda.
kirjanikud
kirjanikke
2. Kas Eestis leidub <>?
nafta
naftat
3. Homme võib hakata <> sadama.
vihm
vihma
4. Poes ei olnudki <>.
piim
piima
5. Kas sul on <>?
õed või vennad
õdesid või vendi
6. Kas sul on <>?
oma korter
oma korterit
7. Kõrvalkorterisse kolisid <>.
uued elanikud
uusi elanikke
8. Kas sellel tegevusel on <>?
mõte
mõtet
9. <> jätkub kuni jõuludeni.
Õunad
Õunu
10. <> ei ole kodus.
Keegi
Kedagi