Harjutus 3. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage sulgudes olev öeldisverb olevikus ainsuses või mitmuses.

Sisu
1. Lausetes olevad vead (tulema) kohe ära parandada.
2. Mina ja mu korterikaaslane (maksma) üüri alati õigel ajal.
3. Sina ja su vend (teadma) oma lapsepõlvekodu ajalugu kõige paremini.
4. Kõik vanemad (lootma) , et nende lastest (kasvama) head inimesed.
5. Mina ja veel mõned mu sõbrad (tegema) juba järgmisel nädalal eksami ära.
6. Üle uue silla (sõitma) vähe autosid.
7. Maril (jääma) ülikooli lõpetamiseni veel paar kuud.
8. Ülejäänud kolm harjutust (jääma) teile koduseks tööks.
9. Enamik koore (tahtma) laulupeole pääseda.
10. Nii üks kui teine külaline (astuma) aeg-ajalt laua juurde, et taldrikut täita.