Harjutus 10. Valikvastustega
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige lausesse sobiv sihitise käändevorm. Pöörake tähelepanu tegevuse resultatiivsust väljendavatele vahenditele lauses.

Sisu
1. Perekonna toetus aitas eesmärgi saavutamisel.
2. Konkursiga võidetus stipendium aitas terveks aastaks välismaale õppima.
3. Lepingu täpne sõnastus aitab tulevikus vältida.
4. Aitasin veest välja.
5. Keegi kaassõitjatest ei aidanud koos lapsevankriga bussi.
6. Talunik arendab oma kodukohas .
7. Üliõpilasselts arendas aja jooksul välja oma .
8. Ettevõte arendas välja ja tõi edukalt turule.
9. Miskipärast ei soovinud teadlane oma enam edasi arendada.
10. Koosolekul sõna võtnud poliitik arendas oma edasi ka pärast ametliku osa lõppu.