Harjutus 7. da-infinitiivi juurde kuuluv sihitis
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage da-infinitiivi juurde kuuluvat sihitist õiges vormis (nominatiivis või partitiivis). Pange tähele, et mõnikord sobivad mõlemad variandid.

Sisu
1. Sportlasel tekkis plaan oma <> maha müüa.
kuldmedal
kuldmedalit
2. Noored, kellel on soov leida <>, lähevad tihti välismaale.
parem töökoht
paremat töökohta
3. Linnavalitsuse otsus <> välja vahetada meeldis linnaelanikele.
kõik vanad pargipingid
kõiki vanu pargipinke
4. Ettevõtja pöördus linnavalitsuse poole ettepanekuga ehitada äärelinna <>.
uus suur kaubanduskeskus
uut suurt kaubanduskeskust
5. Õpetaja mõte alustada <> kontrolltööga ei meeldinud õpilastele sugugi.
esimene tund
esimest tundi
6. Laste soov koju <> võtta hakkas lõpuks ka emale meeldima.
kutsikas
kutsikat
7. Teen ettepaneku jätkata teema <> järgmises loengus.
käsitlemine
käsitlemist
8. Külaelanikel polnud kunagi varem olnud juhust <> oma silmaga näha.
president
presidenti
9. Filmiklubi annab võimaluse kord kuus kokku tulla ja <> vaadata.
väärtfilmid
väärtfilme