Harjutus 16. Omadussõnarektsioon. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Pange sulgudes olevad sõnad õigesse käändesse.

Sisu
1. Peeter oli (pikk jooks) hingetu.
2. Need porgandid on (söök) kõlbmatud.
3. Mart on (arvutiasjandus) osav.
4. Oa tänav on (Herne tänav) paralleelne.
5. Olin (kukkumine) oimetu.
6. Peeter on (kõik asjad) väga põhjalik.
7. Suvel tahan olla (kohustused) vaba.
8. Ilm oli (jalgsimatk) soodne.
9. Ma ei taha olla (keegi) sõltuv.
10. Koer on oma (peremees) truu.