Harjutus 1. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage sulgudes olev öeldisverb lihtminevikus ainsuses või mitmuses.

Sisu
1. Palju lapsi (jääma) eile külma ilma tõttu koolist koju.
2. Salme vanaemal (olema) viis last.
3. Salat ja kook (maitsema) kõigile külalistele.
4. Peetri prillid (kaduma) ära.
5. Ülesande (lahendama) õigesti ainult Jüri ja mina.
6. Konverentsile (sõitma) teadlasi paljudest maadest.
7. Raekoja platsile (kogunema) tohutu hulk inimesi.
8. Kõik kolm last (hakkama) korraga nutma.
9. Kontserti (nautima) iga kuulaja ja vaataja.
10. Need kolm ülesannet (vaja olema) juba eilseks lõpetada.