Harjutus 7. Parandage vead
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Parandage igasugused lausetes olevad ühildumisvead. Kustutage valed vormid ja kirjutage õiged asemele.

Sisu