Harjutus 6. Valikvastustega
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage asesõnalisi ja arvsõnalisi sihitisi sobivas käändes. Pange tähele, et mõnikord sobib ühte lausesse mitu varianti.

Sisu
1. Oodake <> ära, me kohe tuleme!
meie
meid
2. Mari jõudis eksamile õigeks ajaks, sest isa tõi <> autoga kooli ukse ette.
ta (kes?)
ta (kelle?)
teda
3. Tuba polnud pärast külaliste lahkumist just korras, kuid tüdruk kavatses <> enne ema tulekut korda teha.
see
selle
seda
4. Tänan sind, et sa <> hädast välja aitasid.
mina
minu
mu
mind
5. Mari ostis <> ja viis autoga koju.
üks suur arbuus
ühe suure arbuusi
üht suurt arbuusi
6. Arvutipood vajab kiiresti <>.
kaks kompetentset müüjat
kahe kompetentse müüja
kaht kompetentset müüjat
7. Peeter kaebas, et naine oli <> maha jätnud.
ta (kes?)
ta (kelle?)
teda
8. Tänan <> abi eest!
teie
teid
9. Osta poest <>!
paar sidrunit
paari sidruni
paari sidrunit
10. Kas võtad <> ka reisile kaasa?
mina
minu
mind