Harjutus 4. Sihiliste ja sihitute verbide kasutamine
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige lausesse sihiline või sihitu verb ja nimisõna õige käändevorm.

Sisu
1. Torm metsas .
2. Lähiajal panga töökorraldus.
3. Pidev kriitika võib inimeste halvasti .
4. Kosutav puhkus sportlase enesetunnet.
5. Pangabuss külakaupluse ees.
6. Keeristorm koolimaja .
7. Me kevaditi lõkkes puuoksi ja muud prahti.
8. Põlevast majast imekombel kõik elanikud.
9. Luuletaja uue luuletsükli oma .
10. Nuttev laps kohe, kui ema ta sülle võttis.