Harjutus 26. Nimisõnarektsioon. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage sulgudes olev sõna õiges käändes.

Sisu
1. Kriitik väljendas oma suhtumist (uus raamat) väga selgelt.
2. Sõit (Tartu) kestis kolm tundi.
3. Vanaema armastab täpsust ka (pisiasjad) .
4. Poisil polnud usku oma (võimed) .
5. Vaatajad olid noore näitlejanna (mäng) vaimustuses.
6. Leidke vastus (see küsimus) !
7. Uurimuses oli viide ka (üks ajaleheartikkel) .
8. Teie tegu on (seadus) vastuolus.
9. Vaated (elu) võivad olla vägagi erinevad.
10. Tüdimus (üksluine töö) ajendas Peetrit uut töökohta otsima.