Harjutus 10. Parandage vead
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Parandage kõik lausetes olevad ühildumisvead. Kustutage vales vormis sõnad ja kirjutage õiged asemele.

Sisu