Harjutus 22. Nimisõnarektsioon. Vali õige postpositsioon
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Valige lausete all olevast reast lausesse sobiv postpositsioon. Klõpsake hiirega postpositsioonil ja lohistage see lauses olevasse kasti.

Sisu
1. Välisüliõpilased näitavad üles suurt huvi eesti keele
-----
.
2. Tabel sisaldab andmeid eksamihinnete
-----
.
3. Meeste arutlus tänapäeva poliitika
-----
ei tahtnud kuidagi lõppeda.
4. Erinevused kahe pildi
-----
olid vaevumärgatavad.
5. Jüri arvas, et tema armastus Mari
-----
on tõeline.
6. Telereklaamil on muude reklaamiliikide
-----
mitmeid eeliseid.
7. Seos kahe sündmuse
-----
oli täiesti ilmne.
8. Artikli autor oli kasutanud oma tähelepanekuid kasside
-----
.
9. Kliendi kaebus teeninduse kvaliteedi
-----
oli põhjendatud.
10. Mehe käitumisest paistis sügav austus oma vanemate
-----
.

Valikud
vastu
üle
vahel
kohta
vahel
kohta
vastu
vastu
üle
ees