Harjutus 13. Ava sulud
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kirjutage sulgudes olev sihitis õiges käändes. Pöörake tähelepanu tegevuse resultatiivsust väljendavatele vahenditele lauses.

Sisu
1. Laulupidudel esinejad kannavad sageli (rahvarõivad) .
2. (Kõik peokulud) kandis sünnipäevalaps ise.
3. Närilised võivad kanda (mitmed haigused) .
4. Kannan iga kuu (vajalik summa) korteriühistu arvele.
5. Ma ei kanna (isikutunnistus) iga päev kaasas.
6. Kuulan igal hommikul raadiost (uudised) .
7. Kui lapsed (muinasjutt) lõpuni olid kuulanud, pidid nad magama minema.
8. Kuulake (küsimus) ja mõtelge, kuidas sellele vastata!
9. Kuula (tekst) lõpuni ja vasta teksti kohta esitatud küsimustele!
10. Isa ei kuulanud oma (tütar) ära ja ei saanudki toimunud peost täielikku ülevaadet.