Harjutus 1. Moodustage laused
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Moodustage laused, kasutades kõiki antud sõnu sobivas vormis ja järjestuses. Kirjutage kõik laused olevikus.

Sisu