Harjutus 6. Lisand ja põhisõna
Kirjeldus, näpunäited ja õpetus

Kasutage sulgudes olevaid sõnu õiges vormis.

Sisu
1. Kohtusin esimest korda (oma venna sõber Tõnu) .
2. Spordisõbrad hoidsid pöialt (tuntud suusatajad Andrus Veerpalu ja Jaak Mae) .
3. Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind anti (keeleteadlane professor Mati Erelt) .
4. Viisin (direktor Mart Tamm) mõeldud kirja (tema sekretär Mari Sepp) lauale.
5. (Teater Vanemuine) saab detsembrikuus vaadata (ballett "Pähklipureja") .
6. Eelmisel suvel käisime (Rootsi pealinn Stockholm) .
7. Ajalehes ilmus artikkel (südamekirurg doktor Kivi) .
8. Läksin (professor Tamm) loengule.